Boek De Rusluie - Nicole Harmsen Boek De Rusluie - Nicole Harmsen

Reacties van lezers 

Boek: De Rusluie, een Nederlands-Russische familiegeschiedenis

Vriezenveen, 1739. Als de oogst is mislukt en Jan Klein besluit om met de huifkar naar Sint-Petersburg te gaan om daar wat bij te verdienen met de verkoop van tuinzaden, beseft hij niet dat zijn reis het begin is van een familiebedrijf dat bijna tweehonderd jaar zal voortbestaan. Zijn nakomelingen, boeren en thuiswevers, volgen in zijn voetsporen. Binnen korte tijd zijn de Rusluie uit Vriezenveen met hun Hollandse linnen een begrip in Sint-Petersburg. Ze zijn niet langer eenvoudige, arme boeren die op hun slee met koopwaar langs de klanten reizen, maar gerespecteerde en rijke burgers met eigen winkels in de voornaamste straat van de stad. Aanvankelijk reizen de mannen nog heen en weer, terwijl vrouwen en kinderen achterblijven op de boerderij, maar na verloop van jaren vestigt de familie zich definitief in Rusland met de bedoeling om nooit meer terug te keren. Het lot beslist echter anders.

Tegen de achtergrond van de Franse, Bataafse en Russische Revolutie worstelen de nazaten van Jan Klein beurtelings met een niet-aflatend verlangen naar bevrijding van onrecht en ongelijkheid, van leed, liefdeloosheid en angst.

Dit meeslepend geschreven, romantische familie-epos omspant zes generaties en vertelt het op feiten gebaseerde verhaal van een familie tussen twee werelden: de wereld van het kleine dorp en de grote stad, die van boer-wever en welgestelde koopman, die van Hollander en Rus.

De Rusluie Nicole Harmsen schrijfcoach

Bestel nu het boek De Rusluie. 

Uit het juryrapport:

'Nicole Harmsen wekt in haar boek De Rusluie een bijzondere episode uit de Overijsselse geschiedenis tot leven: zij vertelt het persoonlijke verhaal van enkele generaties van een Vriezenveense familie. Met respect voor de historische feitelijkheid geeft zij een levendige karakteristiek van eenvoudige mensen die met durf en werklust een enorm avontuur aangaan en erin slagen om in Rusland een succesvol bestaan op te bouwen. De schrijfster weet zowel de sociale leefomgeving van de inwoners in Vriezenveen als de rijkdom van de Rusluie in Sint Petersburg goed neer te zetten. Ze geeft bovendien een historisch verantwoord beeld van dit stuk geschiedenis van Overijssel en van Vriezenveen in het bijzonder.'

Meer lezen over de schrijfster Nicole Harmsen?

Reacties uit de pers

Spasibo Magazine 

‘Bij elke generatie wordt het verhaal telkens weer een Bildungsroman. […] Het verhaal loopt cinematografisch vlot vooruit. […] Zowel openingscitaten als episodes over het leven in Rusland geven ons een inkijk in de Russische cultuur en literatuur. Hier en daar steekt Nicole Harmsen er een knipoog naar de klassiekers in […] Deze scherpzinnige verwijzingen doen ons meer willen horen van de auteur in de toekomst. […] In De Rusluie hebben we het over een efficiënt literair product, klaargestoomd voor verfilming en geschikt voor het allerbreedste publiek. Het lijkt een logische opvolger van het postmodernisme te zijn. […] Nicole Harmsen is een hoogbegaafd kind van haar tijd: een literair talent met een diploma Nederlands op zak en met uitgebreide ervaring als uitgever.’ 

Lees Magazine

‘Het is ontzettend knap hoe Nicole Harmsen feiten en fictie combineert. ‘Een Nederlands-Russische familiegeschiedenis die zes generaties overspant’ is dan ook een samenvatting die te weinig zegt over de spanning, de dramatiek, de intrigerende geschiedenisles en de begeesterde schrijfstijl die De Rusluie typeren. Dat ik na 400 pagina’s nog lang niet klaar was met het verhaal, zegt genoeg. Wie graag historische romans leest, mag dit boek absoluut niet overslaan.’

Nederlands Dagblad

‘Harmsens verdienste is dan ook niet de beschrijving van deze bijzondere episode uit de Twentse historie, en dat is het, maar de manier waarop. Zij is erin geslaagd om het invoelbaar te maken.’

Zin

‘Een onderbelichte geschiedenis die in deze rijkgedetailleerde roman tot leven komt.’

Op zoek naar een redacteur die ervoor zorgt dat je tekst foutloos is en bovendien toegesneden op de doelgroep?

© 2021 Schrijversschool Vijfheerenlanden 
Webdesign: Fecit Vormgevers bv
© Foto’s Cindy van Rees
© Huisportret Mevrouw Emmer

© 2021 Schrijversschool Vijfheerenlanden | Webdesign: Fecit Vormgevers bv
© Foto’s Cindy van Rees
© Huisportret Mevrouw Emmer